Pozdrav z Brňova

Jen krátce Vám chceme poinformovat, že jsme si vyjeli na výlet -už pravidelné setkání bratranců a sestřenic. Sešlo se nás 11, přijela i sestřenice, která žije v Karl. Varech a se kterou jsme se většina z nás neviděli asi 24 roků.Je čerstvá důchodkyně, tak si vyjela na Moravu…

Přejeme Vám všem – v rámci možností – pohodu a hlavně ZDRAVÍ!!!!

 

To se mi líbí(4)To se mi nelíbí(0)